Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.10.2013
Дата публікації 15.10.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» 15 жовтня 2013 року.
Звільнено з посади Голови Правління Чередника Володимира Анатолійовича (паспорт КМ 317855, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 27.05.2005 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Правління Процака Павла Степановича (паспорт КЕ 796090, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 18.09.1997 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0078 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Правління Кочубей Олену Костянтинівну (паспорт КМ 282387, виданий Київським РВ ОМУМВС України в Одеській обл., 07.02.2005 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Правління Карачуна Андрія Олександровича (паспорт ЕО 128019, виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл., 06.04.1996 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Правління Завірюху Анатолія Івановича (паспорт КЕ 205116, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській обл., 18.04.1996 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.

Призначено на посаду Голови Правління Чередника Володимира Анатолійовича (паспорт КМ 317855, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 27.05.2005 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Заступник Голови Правління ВАТ «ОМЗ «Червона Гвардія», Голова Правління ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ».
Призначено на посаду члена Правління Процака Павла Степановича (паспорт КЕ 796090, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл., 18.09.1997 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,0078 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – заступник Голови Правління з постачання, збуту, транспорту ВАТ «ОМЗ «Червона Гвардія», Голова правління з виробництва ВАТ «ОМЗ «Червона Гвардія», 1-й заступник Голови правління ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ».
Призначено на посаду члена Правління Кочубей Олену Костянтинівну (паспорт КМ 282387, виданий Київським РВ ОМУМВС України в Одеській обл., 07.02.2005 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Головний бухгалтер ПП "Полiграфсервiс", Заступник Голови правління по економіці та фінансам - Головний бухгалтер ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ».
Призначено на посаду члена Правління Карачуна Андрія Олександровича (паспорт ЕО 128019, виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл., 06.04.1996 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Головний бухгалтер ВАТ "Олександрiвський гранкар'єр", Головний економіст ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ».
Призначено на посаду члена Правління Завірюху Анатолія Івановича (паспорт КЕ 205116, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській обл., 18.04.1996 р.) на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 15.10.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Начальник ливарного цеху ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович