Тел.: (048) 738-42-48
65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” змінило тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОУДІВНИЙ ЗАВОД”.
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2016 від 27.04.2016 року) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ".
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 09.11.2010 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ".
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" засноване згідно наказу № 298 від 28 червня 1996 року Міністра вугільної промисловості України шляхом перетворення державного Одеського машинобудівного заводу "Червона Гвардія" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указів № 210 від 15.06.1993 року Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" та №116 від 07.02.1996 року "Про структурну перебудову вугільної промисловості", а також Законами України: "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року; "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року; "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року; "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" є виробником гірничошахтного обладнання (лебідки допоміжні шахтні ЛВ-25, 1ЛШВ-01, 1ЛВ-09, 1ЛВ-01, ЛП, ПМЛ); домкратів тепловозних (ДТ-40, ДТ-30, ДТ-40П, ДТ-30П); редукторів та приводів пересування баштових кранів (1Чг-80, 1Чг-100, 1Чг-125, РГСЛ-160, ПК-6,3); номенклатури запасних частин до залізничних вантажних вагонів (деталі автозчепного пристрою СА-3М); литва з чавуну та сталі. Номенклатура відливок включає в себе вироби вагою від 0,3 до 2500 кг.
Також Товариство займається розробкою та виробництвом резервуарів для збереження світлих нафтопродуктів ємністю 6, 10, 25 куб.м, мобільних паливно-заправних пунктів на базі резервуарів вказаної ємності.
В 2018 р. почато роботи з проектування та виготовлення дослідного зразка автомобільної з’ємної тари з електромеханічним механізмом розвантаження для перевезення зерна ємністю 20 куб.м. Виготовлено досліджений зразок швидкомонтованого будинку з застосуванням збірних легких сталевих профілів.
Розширений асортимент послуг з виготовлення металоконструкцій згідно технічних завдань замовників та механічної обробки деталей.
Товариство також надає послуги лабораторії охорони навколишнього середовища та промсанiтарiї по проведенню санiтарно-гiгiєнiчного дослідження факторів виробничого середовища i трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. В грудні 2018р. лабораторію внесено до інформаційного переліку лабораторій атестованих МОЗ України на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища.
******************************************************************

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 04 червня 2019 року загальних зборів ПрАТ «ОМЗ»
Загальна кількість акцій Товариства станом на 08.04.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), складає 33 679 640 (тридцять три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 08.04.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), складає 33 494 960 (тридцять три мільйони чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
*****************************************************************
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ОМЗ» 04 червня 2019 року

Відповідно до ст.35, п.4 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 29.05.2019 року (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства):
- Загальна кількість акцій ПрАТ «ОМЗ», складає 33 679 640 (тридцять три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій.
- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ОМЗ», складає 33 494 960 (тридцять три мільйони чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 29.05.2019 р., складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» вих. № 180914зв від 30.05.2019р. та отриманого ПрАТ «ОМЗ» 30 травня 2019 року.

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00165698 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00165698 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 1 кв 2020 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична БАРАТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС С.А. (BARAT ENTERPRISES S.A.)

БЕЛІЗ
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична ГЛОС ТРЕЙДІНГ ЛТД. (GLOS TRADING LTD.)

БЕЛІЗ
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична САЙМОНД ІНВЕСТ КОРП. (SYMOND INVEST CORP.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична ВУСТЕР ТРЕЙД ІНК. (WOOSTER TRADE INC.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6504288 19.3122
Рік Квартал
2020 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" - Код ЄДРПОУ: 00165698

65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141

(048) 738-42-48

00165698.smida.gov.ua