Тел.: (048) 738-42-48
65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” змінило тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОУДІВНИЙ ЗАВОД”.
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2016 від 27.04.2016 року) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ".
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 09.11.2010 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ".
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ" засноване згідно наказу № 298 від 28 червня 1996 року Міністра вугільної промисловості України шляхом перетворення державного Одеського машинобудівного заводу "Червона Гвардія" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указів № 210 від 15.06.1993 року Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" та №116 від 07.02.1996 року "Про структурну перебудову вугільної промисловості", а також Законами України: "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року; "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року; "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року; "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" є виробником гірничошахтного обладнання (лебідки допоміжні шахтні ЛВ-25, 1ЛШВ-01, 1ЛВ-09, 1ЛВ-01, ЛП, ПМЛ); домкратів тепловозних (ДТ-40, ДТ-30, ДТ-40П, ДТ-30П); редукторів та приводів пересування баштових кранів (1Чг-80, 1Чг-100, 1Чг-125, РГСЛ-160, ПК-6,3); номенклатури запасних частин до залізничних вантажних вагонів (деталі автозчепного пристрою СА-3М); литва з чавуну та сталі. Номенклатура відливок включає в себе вироби вагою від 0,3 до 2500 кг.
Також Товариство займається розробкою та виробництвом резервуарів для збереження світлих нафтопродуктів ємністю 6, 10, 25 куб.м, мобільних паливно-заправних пунктів на базі резервуарів вказаної ємності.
В 2018 р. почато роботи з проектування та виготовлення дослідного зразка автомобільної з’ємної тари з електромеханічним механізмом розвантаження для перевезення зерна ємністю 20 куб.м. Виготовлено досліджений зразок швидкомонтованого будинку з застосуванням збірних легких сталевих профілів.
Розширений асортимент послуг з виготовлення металоконструкцій згідно технічних завдань замовників та механічної обробки деталей.
Товариство також надає послуги лабораторії охорони навколишнього середовища та промсанiтарiї по проведенню санiтарно-гiгiєнiчного дослідження факторів виробничого середовища i трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. В грудні 2018р. лабораторію внесено до інформаційного переліку лабораторій атестованих МОЗ України на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища.
******************************************************************


ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження товариства:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!

28 жовтня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПрАТ "ОДЕССІЛЬМАШ" (2-й поверх), кімната № 98 відбудуться загальні збори Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 жовтня 2020 року з 10.30 год. до 11.00 год.

******************************************************************


Інформація про кількість акцій:
Станом на 07.09.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 33 679 640 (тридцять три мiльйона шiстсот сiмдесят дев`ять тисяч шiстсот сорок) штук простих іменних акцій.
Станом на 07.09.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 33 494 960 (тридцять три мiльйона чотириста дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шiстдесят) штук простих іменних акцій. штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
******************************************************************
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ОМЗ»!

28 жовтня 2020 року відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «ОМЗ».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 22 жовтня 2020 року.
Станом на 22 жовтня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 33 679 640 (тридцять три мільйони шістсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій.
Станом на 22 жовтня 2020 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 33 494 960 (тридцять три мільйони чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот шістьдесят) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.


  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00165698 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00165698 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 4 кв 2021 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична БАРАТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС С.А. (BARAT ENTERPRISES S.A.)

БЕЛІЗ
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична ГЛОС ТРЕЙДІНГ ЛТД. (GLOS TRADING LTD.)

БЕЛІЗ
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична ВУСТЕР ТРЕЙД ІНК. (WOOSTER TRADE INC.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6504288 19.3122
- юридична САЙМОНД ІНВЕСТ КОРП. (SYMOND INVEST CORP.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
- юридична МЕЙЕРСОН ЮНАЙТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.)

ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 6735928 20.0000
Рік Квартал
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" - Код ЄДРПОУ: 00165698

65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141

(048) 738-42-48

00165698.smida.gov.ua