Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 09:16:48
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» 15 березня 2012 року ( Протокол № 1/2012).
Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії Харченко В’ячеслава Володимировича (паспорт АЕ 063492, виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській обл., 16.01.1996 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Пліскунову Дарю Олександрівну (паспорт АН 043555, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17.01.2003 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 09.11.2010 року.
Звільнено з посади члена Ревізійної комісії Ватутіна Івана Володимировича (паспорт АК 481683, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 19.03.1999 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 09.11.2010 року.
Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Козік Марину Володимирівну (паспорт ЕВ 027960, виданий Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 07.11.2003 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – інформація відсутня.
Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Пліскунову Дарю Олександрівну (паспорт АН 043555, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 17.01.2003 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – інформація відсутня.
Призначено на посаду члена Ревізійної комісії Ватутіна Івана Володимировича (паспорт АК 481683, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 19.03.1999 р.) на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 15.03.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – інформація відсутня.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович