Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.07.2011
Дата публікації 26.07.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
26 липня 2011 року Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
Звільнено за рішенням загальних зборів Товариства:
 Потішмана Дмитра Йосифовича, паспорт КМ 621453 виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУГУ МВС України в Одеській обл. 12.10.2009 р., Голову Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав дану посаду з 09.11.2010 року;
 Кривко Романа Григоровича, паспорт АЕ 390640 виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.11.1996 р., члена Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав дану посаду з 09.11.2010 року;
 Лахно Вадима Сергійовича, паспорт АК 056549 виданий Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 10.03.1998 р., члена Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав дану посаду з 09.11.2010 року;
 Коляденко Наталію Іванівну, паспорт АК 214149 виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 08.07.1998 р., члена Наглядової ради. Часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала дану посаду з 09.11.2010 року;
 Колобкова Андрія Вікторовича, паспорт АМ 139012 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.11.2000 р., члена Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Обіймав дану посаду з 09.11.2010 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи і призначити:
 на посаду члена Наглядової ради Темченко Олену Олександрівну, паспорт АМ 143379 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.01.2001 р. Часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено на 3 (три) роки. Обіймала посаду фахівця у ТОВ «НР «Металург»;
 на посаду члена Наглядової ради Колобкова Андрія Вікторовича, паспорт АМ 139012 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.11.2000 р. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено на 3 (три) роки. Обіймав посаду Директора ТОВ «Метаком»;
 на посаду члена Наглядової ради Кривко Романа Григоровича, паспорт АЕ 390640 виданий Павлоградським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.11.1996 р. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства – 0,000003 %. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено на 3 (три) роки. Обіймав посаду – д/н.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович