Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.09.2010
Дата публікації 14.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!

Правління Відкритого акціонерного товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” повідомляє Вас, що 09 листопада 2010 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, конференц-зала «А», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 09 листопада 2010 року з 11.00 год. до 11.30 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, конференц-зала «А».

Порядок денний загальних зборів акціонерів
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
2. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
3. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
4. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
5. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Право на участь у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія”, які скликані на 09 листопада 2010 року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у реєстрі акціонерів товариства, складеному станом на 09 листопада 2010 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 08 листопада 2010 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна (фахівець по роботі з цінними паперами). Телефон для довідок: (048) 741-31-28.
09 листопада 2010 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 166 від 09.09.2010 р., та газеті «Одеський вісник» № 151 від 14.09.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.09.2010
(дата)