Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.07.2003

Постанова № 317-ОД

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Одеське ТУ


ПОСТАНОВА № 317-ОД

м. Одеса

2003-07-23

Я, Уповноважена особа Комісії, Ровинський Юрій Олександрович - начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розглянувши матеріали про правопорушення на ринку цінних паперів, на підставі акта про правопорушення на ринку цінних паперів №304-ОД від 10.07.2003 р. у відношенні: ВАТ "Одеський машинобудівельний завод "Червона гвардія" Код ЄДРПОУ: 00165698. Юридична адреса: 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, б. 141. Фактична адреса: співпадає з юридичною. Засоби зв'язку: тел./факс (0482) 23-44-92. Банківські реквізити: р/р 260043015100001 в Ленінському відділенні №67 ОТО ПІБ м. Одеса, МФВ: 328135

ВСТАНОВИВ:

відкритим акціонерним товариством "Одеський машинобудівельний завод "Червона гвардія" до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не була надана регулярна інформація у формі річного звіту про фінансово-господарську діяльність товариства за 2002 рік, що є порушенням вимог Положення "Про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого у новій редакції Рішенням ДКЦПФР від 17.01.2000 р. за №3. Постановою №119-ОД від 27.06.2003 р. у відношенні ВАТ "Одеський машинобудівельний завод "Червона гвардія" була порушена справа про правопорушення на ринку цінних паперів. На підставі вищевикладеного, 10 липня 2003 року у відношенні зазначеного товариства було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №304-ОД. Постановою №267-ОД від 14.07.2003 року розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Одеський машинобудівельний завод "Червона гвардія" було призначено на 23.07.2003 року. Згідно письмових пояснень голови правління товариства за н/вх. №22/2440 від 15.07.2003 p., регулярна інформація у формі річного за 2002 рік не була надана до теруправління у зв'язку із великою кількістю перевірок, проведених РВ ФДМУ по Одеській області, Управлінням праці та соціального захисту населення, Фінансовим відділом Ленінської райдержадміністрації, СБУ в Одеській області, Суворовський районним управлінням юстиції у м. Одесі та підрозділами УМВС України в Одеської області. Враховуючи те, що зазначеними органами неодноразово вилучалась бухгалтерська документація та у зв'язку з проведенням на підприємстві аналізу та розрахунків за підсумками проведених перевірок, товариством не була надана регулярна інформація за 2002 рік. Також, під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів товариство повністю визнало вину за вчинене правопорушення та у подальшому зобов'язалося суворо дотримуватись вимог чинного законодавства па ринку цінних паперів. Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про державне,регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.3 "Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства па ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР №2 від 09.01.97 р. у редакції рішення ДКЦПФР №27 від 13.02.01 р. передбачено накладення на юридичних осіб штрафу за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обставини, що пом'якшують відповідальність: визнання вини за вчинене правопорушення; усвідомлення факту правопорушення на момент розгляду справи. Обставини, що обтяжують відповідальність: не викрито. Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п. п. 7, 9 Положення "Про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", п. п. 2.6, 3.3, 8.1, 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про правопорушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР №2 від 09.01.97 р. у редакції рішення ДКЦПФР №27 від 13.02.01 р.

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог Положення "Про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого у новій редакції Рішенням ДКЦПФР від 17.01.2000 р. за №3, а саме: ненадання інформації -застосувати до ВАТ "Одеський машинобудівельний завод "Червона гвардія" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 20 (двадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 340 (триста сорок) гривень. 2. Суму штрафу, накладеного на вищезазначене акціонерне товариство, перерахувати в доход державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім'я управління органу Держказначейства у Одеської області по коду бюджетної класифікації 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання даної постанови. 3. Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання постанови (копію платіжного доручення), протягом 5 днів надати до Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5. 4. Дану постанову направити особі до якої застосовано санкцію. 5. Копію даної постанови протягом п'яти робочих днів направити до юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для обліку та контролю. Рішення може бути оскаржено на протязі 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку.