Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.02.2009
Дата публікації 27.02.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* krgvardiya@paco.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засідання Правління Товариства (протокол від 26.11.2008 року) та затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 28.11.2008 року).
Кредитний договір підписано 01.12.2008 року , кінцевий термін погашення кредиту є 11.11.2009 року. Вид кредиту – кредитна лінія.
Сума кредиту складає 15 000 000,00 гривень, процентна ставка 14% річних.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м.Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
25.02.2009 р. кредитна лінія закрита. Повернення кредиту здійснено в грошовій формі.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович