Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 18.11.2008
Дата публікації 20.11.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* krgvardiya@paco.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 22.12.2006 року).
Кредитний договір підписано 04.01.2007 року , кінцевий термін погашення кредиту є 12.12.2008 року. Вид кредиту – поновлена кредитна лінія.
Сума кредиту складає 5 000 000,00 $ США, процентна ставка 12% річних.
Рішенням Наглядової ради (протокол від 25.06.2008 р.) збільшена сума кредиту до 15 000 000,00 гривен.
Повернення кредиту буде здійснено в грошовій формі. У заставі під отримання кредиту знаходяться матеріальні активи Товариства.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м.Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
Фактична дата отримання частини кредиту – 18.11.2008 року. Сума дорівнює 9 815 000, грн., що становить 65,4 % від загального розміру кредиту.
Вартість чистих активів ВАТ ОМЗ «Червона гвардія» на кінець 2007 року становить 31314,8 тис.грн..
Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 47,9 %. Співвідношення суми отриманої частини кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 31,4 %.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович