Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 04.09.2008
Дата публікації 05.09.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* krgvardiya@paco.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредитної лінії прийнято на засідання Правління Товариства (протокол від 26.06.2008 року) та затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27.06.2008 року).
Кредитний договір підписано 01.07.2008 року , кінцевий термін погашення кредиту є 27.04.2009 року. Вид кредиту – кредитна лінія.
Сума кредиту складає 3 092 000,00 $ США, процентна ставка 14% річних.
Повернення кредиту буде здійснено в грошовій формі. У заставі під отримання кредиту знаходяться матеріальні активи Товариства.
Кредит наданий КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження м.Дніпропетровськ, Набережна перемоги, 50). Кредит одержаний для фінансування поточної діяльності Товариства.
Фактична дата отримання Y траншу – 04.09.2008 року. Сума дорівнює 181805,02 $ США, що становить 5,88 % від загального розміру кредиту. Загальна сума отриманого кредиту складає 773113,25 $ США, що становить 25,0 %.
Вартість чистих активів ВАТ ОМЗ «Червона гвардія» на кінець І півріччя 2008 року становить 31142,8 тис.грн.. Співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 47,8 %. Співвідношення суми отриманого кредиту до вартості чистих активів на початок 2008 року становить – 11,4%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович