Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.04.2013
Дата публікації 07.05.2013 08:17:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про обрання Голови Ревізійної комісії прийнято на засіданні Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»» 29 квітня 2013 року ( Протокол від 29.04.2013 р.).
Призначено на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» Барсука Костянтина Олександровича (паспорт МН 047400, виданий Лозінським МРВ УМВС України в Харківській обл., 09.06.2001 р.) на підставі рішення Ревізійної комісії від 29.04.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, які обіймала посадова особа – Директор ТОВ «РАЗАР».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Чередник Володимир Анатолійович