Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.10.2010
Дата публікації 25.10.2010 08:12:48
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” повідомляє Вас, що до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені до проведення 09 листопада 2010 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, конференц-зала «А», внесено наступні додаткові питання:

- Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” на Публічне акціонерне товариство “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія”;
- Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства;
- Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства;
- Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
- Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Таким чином, порядок денний складається з наступних питань:
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
2. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
3. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
4. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
5. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія” на Публічне акціонерне товариство “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія”.
9. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства;
10. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства;
11. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
12. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 09 листопада 2010 року з 11.00 год. до 11.30 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, 4-А, конференц-зала «А».

Право на участь у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Одеський машинобудівний завод “Червона Гвардія”, які скликані на 09 листопада 2010 року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у реєстрі акціонерів товариства, складеному станом на 09 листопада 2010 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 08 листопада 2010 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна - фахівець по роботі з цінними паперами.
09 листопада 2010 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 195 від 20.10.2010 р., та газеті «Одеський вісник» № 172 від 21.10.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.10.2010
(дата)